G-Wurf

*23.03.2014  - 5/2 -  pedigree

          

                                        

                                           Silver Seraph Sokolow                                                                     Rashomon`s Eileen

 

                                                                         Gilan    Graham   Geraldo   Geronimo  Galino

                                                                                                 Gia      Graziella